Utleie

Multiarena AS er eneimportør av mobile gulv og kjøreplater fra Signature
Systems, N.Y, USA, inn til det nordiske markedet. Her har også Multiarena AS
ambisjoner om å være den største og mest slagkraftige utleieaktør innen
disse produktområdene:

Utleie av mobile gulv
Utleie av dekkesystemer
Utleie av kjøreplater
Utleie av mobile sportsgulv
Utleie av håndballbaner
Utleie av ice cover

Ser du etter produkter til ditt event, der du vil leie et mobilt gulv, eller
leie kjøreplater, så ta alltid kontakt med Multiarena AS for å høre hva vi
kan tilby deg!

I tabellen nedenfor kan du se hvilke produkter som vi kan leie ut til ditt
arrangement:

Produkt

Mobile dekkesystemer:

EventDeck1; link til produktsite, link til billeddatabase, 10.000m2
EventDeck2;  link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2
UltraDeck1;  link til produktsite, link til billeddatabase, 150m2
UltraDeck2;  link til produktsite, link til billeddatabase, 10.000m2
UltraDeck Ice; link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2
ArmorDeck1; link til produktsite, link til billeddatabase, 8.500m2
ArmorDeck2; link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2
ArmorDeck3; link til produktsite, link til billeddatabase, 9.000m2
ArmorDeck Ice; link til produktsite, link til billeddatabase, 9.000m2

Kjøreplater:

DuraDeck1; link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2
DuraDeck2; link til produktsite, link til billeddatabase, 600m2
DuraDeck3; link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2
DuraDeck4; link til produktsite, link til billeddatabase, 0 m2

Mobile håndballbaner:

Mondoflex, link til billeddatabase, 8 stk, 6.400m2

Comments are closed.