Multiarena AS etablerer seg i Sverige

Multiarena AS etablerer seg i Sverige

Etter og ha møtt sjelden byråkratisk sendrektighet, har Multiarena etablert seg i Sverige. Selskapet i Sverige er etablert i Tanumshede, hvor den svenske filialen også vil ha regnskapsførsel og revisjon. Etableringen forenkler Multiarenas virksomhet innenfor EU-sonen, og vil blant annet medføre enklere tolldeklarasjon og raskere omlevering til våre kunder i Sverige, Danmark og Finland.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

One Response to Multiarena AS etablerer seg i Sverige

  1. Pingback: lonnie