Produkter

Våre produkter
“Våre systemer er i bruk over hele verden”
EventDeck

eventdeck

Event Deck er det perfekte og rimelige valget for beskyttelse av kunstgress, naturgress el. eksisterende gulv, der hvor krav til ferdsel er begrenset til personaltrafikk, hjultraller, salgsboder etc.

Det mobile gulvet er spesielt velegnet for beskyttelse på store jevne flater, hvor kostnadene skal holdes lave.

Les mer om EventDeck
UltraDeck

ultradeck

UltraDeck er et mer robust mobilt gulv, med en vekttoleranseevne som gjør at du kan benytte de fleste kjøretøy under førerkort kl. B1, trucker med gummihjul, samt små lifter.

UltraDeck har unike ekspansasjonsmoduler som gjør at materialet kan bevege seg i for eksempel sollys, uten at overflateegenskapene forringes. Vi anbefaler alltid en konfigurasjon bestående av disse modulene, samt endemoduler som benyttes som påkjøringsramper.

Les mer om UltraDeck


ArmorDeck

armordeck

ArmorDeck representerer markedets aller sterkeste mobile gulvsystemer. De kraftige, kvadratmeter store modulene, kan også låses fysisk til hverandre. Standard vekttoleranse er 12,6 kg/cm2, og levert med integrert pad på hele 22,68 kg/cm2.

ArmorDeck er spesialprodusert for å takle tung last og samtidig gi stabilitet og maksimal beskyttelse av kunstgress og naturgress.

Innenfor standardbegrensingene kan du kjøre de fleste lastebiler og semitrailere, samt benytte deg av manitous og de aller fleste liftløsninger som finnes på markedet.

ArmorDeck3, med integrert pad, løfter dine kravspesifikasjoner videre ut over hva som normalt tillates på norske veier!

Les mer om ArmorDeck
HexaDeck

hexadeck

HexaDeck er et portabelt gulv- og veisystem beregnet for toleranse av tungtransport. Modulene er meget lett håndterbare og har lav vekt.

Under transport vil overflaten respondere med en kontrollert svikt, for å gi et optimalisert grep.

Egner seg godt for ulike spesialarrangement og militære formål.

Les mer om HexaDeck


DuraDeck

duradeck

DuraDeck beskytter alle typer sårbar mark. Dette kan dreie seg om plener, hager, barmarksområder, naturparker eller idrettsanlegg. DuraDeck vil beskytte alle typer arbeidsterreng, også slik som asfalt, brostein etc. under anleggsarbeid. Kjøreplatene gir god fremkommelighet og friksjon over sand, gjørme og andre vanskelige underlag.

DuraDeck er et nyttig og arbeidsbesparende tilbehør til bergningsbiler, minigravere, lifter, gravemaskiner og annen tungtransport. Kan også benyttes som store arbeidsmatter ved bore- og graveoperasjoner. DuraDeck kan også være velegnet som midlertidig belegg for gulv el. vegger, samt annet industrielt bruk.

Les mer om DuraDeck

MegaDeck

gymshield

Multiarenas MegaDeck™ er et tungt kjøreplatesystem som innehar de største panelene og de beste bæreegenskapene på markedet. Myrplatene MegaDeck er den ideelle løsningen for å flytte tungt utstyr på bløtt underlag da det uansett forhold gir en slitesterk og stabil overflate som samtidig beskytter grunnen.

Myrmattene er perfekte for etablering av en midlertidig adkomstvei gjennom bløtt terreng.

Den enkelte MegaDeck matte er laget av HDPE, med konsistenser og tilsetninger som gir ekstra styrke, fasthet og motstandsdyktighet.

Les mer om MegaDeck


IceCover

icecover

Multiarena har meget gode løsninger for beskyttelse av kunstis.

EventDeck Ice er det mest benyttede systemet for ishaller i verden, hvor produktene fra Signature dominerer i det nordamerikanske markedet. Samtidig som at isen beskyttes, så tolereres det at man kjører inn med de fleste kjøretøy kl.B, samt trucker med gummihjul. EventDeck Ice er en løsning med egen underflate som gir god isolasjon, og som samtidig gir det mobile gulvet godt grep og stabilitet.

ArmorDeck Ice er et ekstremt sterkt mobilt gulv med egen underflate. Løsningen gir meget god isolering, og gjør at du kan kjøre lastebiler, manitouer og kraftige lifter inn på arenaen.

Les mer om Ice Cover
Floor Cover

gymshield

Beskytt ditt eksisterende sportsgulv, gymnastikkgulv eller parkettgulv mot skader under andre arrangementer. Multiarenas dekkesystemer beskytter mot riper, rift og flekker som kan forårsakes av personaltrafikk, stoler og arrangementsutstyr.

GymShield: Et dekkesystem som leveres i ulike tykkelser. Dekket oppbevares på rull, hvor rullene befinner seg på et stativ som du triller inn i salen. Utleggene overlapper hverandre, og i skjøtene legges det spesialtape.

CarpetDeck: Et system bestående av store teppematter, hvor mattene oppbevares og fraktes på tilpassede transporttraller. Mattene ligger stødig pga. egenvekt, samt vakumfeste mot underlaget.

GymDeck: Et system hvor teppefliser pusles inn i hverandre, slik at de blir liggende stødig.

Les mer om Floor Cover

Comments are closed.